Internet-Website Archive

วิธีใส่ Email Signature ใน roundcube webmail

วิธีใส่ Email Signature ใน roundcube webmail วิธีตั้งค่าภาพและข้อความลายเซ็นต์ในเว็บเมล์ roundcube เพื่อส่งเมล์ทุกฉบับ เมื่อ Log in เข้าใช้งาน Email ของเราแล้ว ให้ทำการ ดังนี้ 1. คลิกเมนูปรับแต่งค่าส่วนตัว 2. แท็บเมนู ชื่อแสดงตัว เมนูปรับแต่งค่าส่วนตัว ให้ทำการตั้งชื่อแสดงและชื่ออีเมล์ ตัวอย่างตามรูป เมนูลายมือชื่อ ให้ติ๊กเลือกลายมือชื่อแบบ HTML และคลิกไอคอน HTML ตามรูป ทำการใส่ code HTML ของลายเซนต์ลงไป แล้วกด บันทึก ตัวอย่าง code  <p>&nbsp;</p> <div id=”_rc_sig”>– <br /> ...Read More

วิธีลบข้อความหรือคีย์เวิร์ดที่พิมพ์ลงใน Google

  วิธีลบข้อความหรือคีย์เวิร์ดที่พิมพ์ลงใน Google อาจจะมีคนสงสัยว่า เราข้อความที่เราเคยพิมพ์ลงใน google โดยใช้วิธีการเคลียร์แคช โดยการกดปุ่ม Ctrl + Shift + Delete ไปแล้ว แต่ทำไมเมื่อกลับมาพิมพ์ข้อความเดิมลงบน google อีกครั้ง ข้อความที่เราเคยพิมพ์ลงไปนั้นยังคงอยู่ (ตามรูป) อีกทั้งยังมีข้อความให้กด ลบ ทางด้านขวามืออีกด้วย เป็นเพราะว่าตอนที่เราใช้งาน google นั้น เราได้ทำการ Log in ใช้งานบัญชีของ google อยู่ด้วย สังเกตุได้ว่าจะมี email ที่เราใช้งานแสดงอยู่ทางด้านขวามือด้านบน ...Read More